Lichthinder in provincie Utrecht wordt integraal onderdeel van nieuw beleid

Er komt in de provincie Utrecht geen nieuw lichthinderbeleid, maar de aanpak van lichthinder wordt meegenomen bij nieuwe beleidsontwikkelingen, zoals het opstellen van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Dat is de reactie van Gedeputeerde Staten op de motie Lichthinder, die begin dit jaar door Provinciale Staten werd aangenomen.

Begin dit jaar namen Provinciale Staten een motie aan over lichthinder en lichtvervuiling in de Provincie. De aanleiding hiervoor was dat gebrek aan duisternis een negatief effect heeft op mens en dier en dat het ook vanuit milieu oogpunt onwenselijk is. Hiervoor waren wel specifieke initiatieven ondernomen, maar lichthinder was niet opgenomen in provinciaal beleid. De Staten riepen met de motie Gedeputeerde Staten op om uit te zoeken op welke wijze en met welke instrumenten een effectief en efficiƫnt lichthinderbeleid kan worden meegenomen in het bestaande beleid.

De commissie is tevreden met de manier waarop Gedeputeerde Staten de aanpak van lichthinder integraal meenemen in nieuw beleid. Bijvoorbeeld bij ontwikkelingen in de landbouw zal het een onderdeel zijn van nieuw beleid. Maar ook bijvoorbeeld wanneer het gaat over een bedrijventerrein en de ontwikkeling van een natuurgebied.

Nu dan een kans om de lichthinder bij Galgenwaard aan te pakken!