Bevriende organisaties

LDLL

LLLD_logo

Lekker Dier Lekker Los

LDLLHet initiatief Lekker Dier Lekker Los streeft naareen harmonieus en veilig Krommerijn park in Utrecht Oost waar iedereen kan genieten. Een grote groep gebruikers van het park informeert, enthousiasmeert en stimuleert elkaar via een Facebook pagina. Met allerlei acties wordt het park schoon en veilig gehouden.

Amelisweerd

amelisweerd_logo

Vrienden van Amelisweerd

amelisweerdDe Vrienden van Amelisweerd zijn een voortzetting van de Werkgroep Amelisweerd, die in 1971 werd opgericht om de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen te beschermen tegen de gevolgen van de aanleg van rijksweg 27.

Wij houden ons al die jaren ook bezig met andere plannen, zoals beheer-, bouw- en wegenplannen die het gebied nog verder onder druk zetten.

Oosterspoorbaan

Logo_Oosterspoorbaan

Stichting Oosterspoorbaan

oosterspoorbaan

Het deel van de Oosterspoorbaan ten zuiden van het Spoorwegmuseum verliest haar functie. Met een ontwerpteam van bewoners en belangenpartijen samen zijn er plannen gemaakt voor een fiets- en wandelpad. Het resultaat van dit proces is een collectief gedragen plan met een groene functie. De eerste stap is om in 2015 een langzame verkeersverbinding te realiseren. Vervolgens is er alle ruimte voor de bewoners en belangenpartijen om zelf initiatieven te ontplooien in het gebied. Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Groen Oost

Groen Oost

Groen Oost is een initiatief van bewoners uit Utrecht-Oost om het netwerk van groengebieden, hofjes, moestuinen en parken in de wijk te versterken en uit te bouwen. Doel is om het territorium van flora en fauna te vergroten, wat uiteindelijk ook de leefbaarheid voor de bewoners ten goede komt. Groen Oost zet in op het onderling delen van kennis & ervaring en stimuleert samenwerking tussen bewoners, gemeente, waterschap en natuurorganisaties zoals Utrecht Natuurlijk. Samen vergroenen we Oost. We nodigen bewoners(groepen), vrijwilligers, scholen, vve's, woningcorporaties en buurtverenigingen uit om zich aan te sluiten bij ons netwerk. Elk pleintje, hofje, straathoek, groenstrook of (gevel)tuin telt!

Òostkrant

Oostkrant

De Oostkrant is een initiatief van bewoners uit Utrecht-Oost om buurtgenoten te informeren over zaken die spelen in de wijk.

De krant wordt 4x per jaar huis aan huis bezorgd, gratis, in een oplage van 14.000.

Hof van Eden

hof_van_eden_logo

Hof van Eden

hof_van_eden

Het Hof van Eden houdt zich bezig met het bijeen brengen van levende geschiedenis en geschiedenis die alleen door in leven gehouden te worden een kans van overleven heeft. Met andere woorden:
Het verwerven, behouden, verbouwen/fokken, verwerken en het zodoende beschikbaar houden van de basis-middelen waarop de geschiedenis van de mens is gebouwd. Het belang hiervan is, een bron te garanderen ter verzekering en ter voorziening van een goede fundering voor de "geschiedenis" van de toekomst.

Wilhelminapark

wilhelminapark_logo

Stichting Wilhelminapark

Iwilhelminaparkn Utrecht Oost is het prachtige Wilhelminapark. De Stichting Wilhelminapark is in 1992 opgericht met het doel om het karakter, de sfeer en de kwaliteit van het park te borgen. De Stichting volgt actief alle ontwikkelingen rondom het park en probeert waar nodig invloed uit te oefenen op de besluitvorming. De Stichting is er voor alle omwonenden en gebruikers van het Wilhelminapark en wil deze er zoveel mogelijk bij betrekken.

Bloeyendael

logo_park_bloeyendael

Park Bloeyendael

bloeyendael

Het park ligt aan de oostkant van de stad en wordt begrensd door Fort De Bilt-Zuid, het riviertje de Biltse Grift, kantorenpark Rijnsweerd-Noord en het Provinciehuis. Natuurpark Bloeyendael (ca 8 ha) is in de winter van 1975/1976 door de gemeente Utrecht aangelegd in de vroegere Johannapolder en heeft zich ontwikkeld tot een fraai natuurgebied met een interessante flora en fauna.U vindt er geen gladgeschoren gazonnen en picknickplaatsen, wel prachtige wandelpaden, bloemenweiden, een heemtuin, een wildakker, een waterlelievijver en een imkerij.

Utrechts Landschap

 

Het Utrechts Landschap

Utrechts Landschap is dé beschermer van natuur en monumentaal erfgoed in provincie Utrecht. We zijn in 1927 opgericht en vieren dit jaar ons negentigjarig bestaan. Utrechts Landschap heeft momenteel 630 vrijwilligers, 23.500 Beschermers en 56 Bedrijfsvrienden. Onze natuur en erfgoed is letterlijk dichtbij Utrechters. We kopen natuurgebieden aan, ontwikkelen ze als het nodig is, maar vooral: we beheren natuur voor de eeuwigheid. Die prachtige natuurgebieden zijn stuk voor stuk toegankelijk voor alle inwoners van onze provincie en voor hen die buiten Utrecht wonen. Daarnaast hebben we belangrijk monumentaal erfgoed onder onze hoede: meerdere landgoederen met opstallen, 23 molens en Kasteel Loenersloot.

Kracht van Utrecht

krachtvanutrecht_logo

Kracht van Utrecht initiatief

krachtvanutrecht_posterUtrecht is een prachtige stad in een rijke regio. We hebben een unieke binnenstad en bijzondere landgoederen heel nabij. De stadsregio heeft een sterke economische positie. Deze aantrekkingskracht zorgt ervoor dat steeds meer mensen, waaronder veel studenten, hier willen blijven wonen en werken. Maar dat hoeft voor ons geen grotere automobiliteit te betekenen. Het autosysteem loopt vast. De Utrechtse leefomgeving staat hierdoor onder grote druk. Onze ruimte is schaars. 
De Kracht van Utrecht is een initiatief dat probeert het mobiliteitsbeleid van de overheid in en rond Utrecht positief te beïnvloeden.