Scholen

Kohnstamm school

Openbare basisschool Kohnstammschool

KohnstammschoolDe Prof. Kohnstammschool Is opgericht in 1950. Het is een openbare school die deel uitmaakt van de Stichting Primair Openbaar Onderwijs Utrecht (SPO). De school is gelegen in de wijk Oost en heeft een grote aantrekkingskracht op leerlingen uit Utrecht-Oost en de omliggende wijken. Onze schoolbevolking is dan ook een reële afspiegeling van de maatschappij.

Kromme Rijn College

krommerijncollege

Voortgezet Speciaal Onderwijs: Het Kromme Rijn College

Krommerijncollege2Het Kromme Rijn College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en biedt onderwijs aan leerlingen van 11 tot en met 17 jaar met een gedragsstoornis, een aandachtstekortstoornis of een niet-gediagnosticeerd gedragsprobleem. Dit kan ook in combinatie met de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De school heeft als doel het (leer)gedrag van leerlingen te beïnvloeden om zo tot betere leerprestaties te komen. Dit doen we door het onderwijs goed te organiseren en hierbij rekening te houden met de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen.

Kranenburg

kranenburgerschool_logo

Praktijkonderwijs: Kranenburg

KranenburgerschoolDe Kranenburg is een school voor Praktijkonderwijs met een betekenisvol, toekomstgericht en positief leer- en leefklimaat. Na het doorlopen van het Praktijkonderwijs op de Kranenburg, kunnen leerlingen zelfstandig en volwaardig in de maatschappij meedoen. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en actief burger te zijn. Wij gaan uit van de individuele mogelijkheden en de talenten van leerlingen.

Mytylschool

mythylschool_logo

Voortgezet Speciaal Onderwijs: Mytylschool Ariane de Ranitz

Het VSO biedt voortgezet speciaal  onderwijs aan jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking in een veilige, ondersteunende en uitdagende leeromgeving. De school valt onder het bevoegd gezag van De kleine Prins, stichting voor speciaal onderwijs.

Het VSO van onze school kent drie afdelingen:
- afdeling Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO)
- afdeling Praktijkonderwijs (PrO)
- afdeling Onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden (ZML)