Natuur

‘Ooit woest en ongetemd bracht zij hier eens het leven. Nu als een lieflijke stroom met mens en land verweven.’

Het karakteristieke landschap van de Kromme Rijn is in alle seizoenen even mooi.

Fruitteelt

Essenhakhout

vereniging de Bonte Kraey

Een bont gezelschap van buurtbewoners en andere betrokkenen, bekommert zich om de natuurwaarde van het weelderige groen aan weerszijden van de rivier de Kromme Rijn en rondom de forten Lunet I en II. Dit gezelschap heeft zich georganiseerd in de vorm van een vereniging, genaamd ‘de Bonte Kraey’. Deze klinkende naam verwijst naar een verdwenen hofstede die aan de rivier lag, ter hoogte van Lunet I.

Vereniging de Bonte Kraey zet zich actief in voor het behoud en het beheer van openbaar groen. Doel hiervan is dat dit groen net zo mooi wordt als Amelisweerd en geschikt wordt als leefgebied voor zoveel mogelijk soorten inheemse wilde dieren en planten die in het Kromme Rijn-landschap thuishoren. Een ander belangrijk doel is het genieten in de natuur, actief of minder actief.

Toekomstplannen

De komende tijd gaat de Kromme Rijn danig op de schop. Het water moet schoner worden, dieren en planten krijgen meer vrijheid. Oevers worden afgegraven, een oude stroomgeul mag weer z'n gang gaan, voor ooievaars is een nieuwe nest gebouwd. Er komen nieuwe natuurterreintjes bij, en in al dit fraais meandert de rivier door agrarisch land: 'In een oude gebogen lijn stroomt verleden langs het heden, een prachtig Kromme Rijn', staat er bij Cothen op een bord, een gedicht van Boudewijn Hansen.