Wijkraad Oost: Aandacht voor Krommerijn Park

Uit de notulen van de Wijkraad Oost dd 12-10-2016

Wim Kok, voorzitter van de Stichting Krommerijnpark, vraagt de wijkraad dringend om de gemeente te adviseren meer geld te besteden aan handhaving in de parken, in het bijzonder in het Krommerijnpark. Het park is er voor iedereen, vindt Wim Kok, maar er zijn groepen die er niet vaak meer willen komen (bijvoorbeeld ouders met kinderen).

Er is overlast van loslopende honden, zwerfvuil, hondenpoep, fietsers op de voetpaden. De Stichting zou aan de parkingangen graag een duidelijk bord willen hebben, met daarop de naam van het park en de regels die in het park gelden. Volgens de wijkraad kan Stichting Krommerijnpark daar een aanvraag voor doen bij het Initiatievenfonds.

Evelien Stroucken wijst erop dat het mogelijk is om een verzoek te doen tot intensief handhaven gedurende korte tijd. Zij zal Wim Kok daarover informeren. Er wordt daarnaast afgesproken dat Wim Kok nogmaals een afspraak maakt met het wijkbureau, en de wijkraad op de hoogte stelt van zijn bevindingen. Als zijn poging op niets uitloopt, kan de wijkraad een advies formuleren.

Er is steeds meer watertoerisme in het Krommerijnpark. De Krommerijn wordt druk bevaren, onder andere door barbecue- en feestboten. Het aantal vaarvergunningen

groeit heel hard. De watertoeristen gaan helaas niet erg voorzichtig om met de oeverbegroeiing; dat is Stichting

Krommerijnpark een doorn in het oog. De Krommerijn is beschermd gebied! De gemeente zou strenger moeten

controleren op naleving van de regels, en moet liefst geen vaarvergunningen meer verstrekken, anders wordt het

Krommerijnpark een pretpark. Het lijkt de wijkraad het verstandigst om dit punt bij de gemeente aan te kaarten,

bijvoorbeeld tijdens het wijkspreekuur. Ook hier geldt dat de Wim Kok de wijkraad kan informeren als dat

onvoldoende oplevert. Daar zit wat tijdsdruk op, de wijkraad kan het meenemen naar het stadsbrede overleg over

het VTH-beleid (Vergunningen, Toezicht, Handhaving), waarvoor alle wijkraden uitgenodigd zijn, op 29 november!

Ten slotte heeft Stichting Krommerijnpark klachten over het onderhoud van de ecologische oevers en het

onderhoud van het straatmeubilair in het park, en vindt dat er te weinig wordt gecommuniceerd over de Groene

Agenda. Er wordt afgesproken dat de werkgroep Groen (Ger Offringa) voortaan contactpersoon voor Wim Kok zal

zijn (in plaats van de secretaris of de voorzitter).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *