Opening van herinrichting Krommerijnpark

Wanneer: Zaterdag 17 maart 2018, 10:00 – 12:00 uur
Waar: De Meeuw, Mesdaglaan 4
Georganiseerd door: Stichting Krommerijnpark & LekkerDierLekkerLos
Wellicht herinnert u zich een enquête over het Krommerijnpark eind 2016?
Stichting Krommerijnpark en het initiatief LekkerDierLekkerLos hebben de resultaten van die enquête gebruikt als input voor een herinrichtingsplan voor het park. De suggesties voor verbeteringen hebben we samen met de gemeente uitgewerkt met de focus op: een logische en zichtbare indeling voor wandelen, recreëren en ruimte voor honden; zwerfvuil voorkomen; duidelijke bebording; en handhaving. Via het initiatievenfonds is er geld ter beschikking gesteld, en zijn inmiddels bijna alle werkzaamheden uitgevoerd. Er zijn nog een paar laatste “puntjes op de i”.

Kom naar de feestelijke opening van de herinrichting op 17 maart 2018, 10.00 tot 12.00 uur, ‘De Meeuw’, Mesdaglaan 4!
De wijkwethouder Jeroen Kreijkamp doet de formele opening om 10.00 uur en Fanfare van Vuur verzorgt de muzikale begeleiding bij deze feestelijkheid.

We maken meteen van de gelegenheid gebruik om weer een schoonmaakactie in het park te houden. Iedereen is van harte
welkom om mee te doen. Boer Dirk komt weer met zijn paard en wagen en rijdt rondjes door het park om de volle vuilniszakken op te halen en weg te brengen. Voor knijpers, vuilniszakken, handschoenen en hesjes wordt verzor
gd (handen wassen kan in De Meeuw).
Tot 12.00 is er een informatiekraam in De Meeuw waar je vragen kunt stellen over de herinrichting. Wij zorgen voor koffie, thee en wat lekkers.
Zien we jou ook?
Tot dan,
Stichting Krommerijnpark & LekkerDierLekkerLos