Forten in Lunetten worden gerestaureerd

De vier forten in Lunetten worden gerestaureerd. Eind november zal er gestart worden met het verwijderen van het groen bij de forten. In het tweede kwartaal van volgend jaar starten de restauratie- en herstelwerkzaamheden.

Utrecht heeft acht forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in eigendom. Alle forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn aangewezen als rijksmonument en door Nederland voorgedragen voor UNESCO werelderfgoed als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam.
Vier van deze forten liggen aan de oostkant van de stad, in de wijk Lunetten. Deze forten hebben gemetselde bekledingsmuren. Dit zijn de lage muren die uit het water omhoog komen. De forten zijn vanaf de jaren ’70 eigendom van de gemeente Utrecht. Sinds dat moment zijn deze bekledingsmuren niet meer onderhouden; met uitzondering van de bekledingsmuren van Fort Lunet III.
Uit onderzoek bleek dat dat de bekledingsmuren rondom de forteilanden van Lunet I, II en IV en twee kazematten in slechte staat zijn. Zo groeien de lange wortels van bomen op veel plekken door de kademuren heen. Hierdoor wordt het voegwerk eruit gedrukt en brokkelen stenen af. Restauratie is daarom noodzakelijk. Na de restauratie gaan de forten bij normaal onderhoud weer minimaal vijftig jaar mee.
Tijdens de geplande werkzaamheden wordt het metsel- en voegwerk gerestaureerd en hersteld. Hiervoor moeten de muren op een aantal plaatsen worden ontgraven. Ook zullen een deel van de bomen en struiken bij de kademuren moeten worden verwijderd.
De daadwerkelijke restauratie- en herstelwerkzaamheden starten in het tweede kwartaal van volgend jaar. Per fort duren de werkzaamheden ongeveer een half jaar. Naar verwachting zijn alle forten begin 2023 opgeknapt.